นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. Bidogooทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล และวันเกิด ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ Bidogoo.com ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของท่านเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ท่านพักอาศัย เราใช้อีเมลของท่านเพื่อติดต่อท่าน โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้จังหวัดที่ท่านอยู่ วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน


2. ข้อมูล log และ activity: เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บของท่านโดยอัตโนมัติ เช่นหน้าเว็บที่ท่านดูบน Bidogoo.com ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อท่านติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาของการใช้งานของท่าน เราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือการได้รับความเข้าใจที่เพียงพอจากข้อมูลเบราว์เซอร์ใน การแสดงโฆษณาส่วนบุคคลที่มีโอกาสสูงที่จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าชม


3. Bidogooปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่รองรับทั่วไปในการป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของท่านที่ส่งถึงเรา ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับมัน อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น


4. Bidogooไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก ทางเราจะใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น


5. เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย หากผู้ใช้รายใดก็ตามที่กำลังทำผิดในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ทางBidogooขอใช้สิทธิ์และดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายทุกคนในการสอบสวนอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือจากการกระทำผิดของพลเรือนได้


6. นอกจากนี้ ทางBidogooสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากขอโดยรัฐหรือโครงสร้างการบังคับใช้ทางกฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากทางเราเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่นำการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ต่อBidogooจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้


7. สมาชิกสามารถถอนความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เราได้ทุกเมื่อโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีที่Bidogooไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก และ ไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ สมาชิกขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา